Kolejna inicjatywa przed nami! 

W ramach kprojektu pn. „Zacznij działać! Przyłącz się!” realizowanego dzięki Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "PRO CARPATHIA" będą przygotowane:

  • szkolenia z zakresu księgowości i prawa, z elementów istotnych dla poprawnego funkcjonowania organizacji pozarządowych;
  • wsparcie doradcze;
  • konkurs na inicjatywy: opracowanie i realizacja inicjatyw społecznych związanych z obchodami 100-lecia niepodległości Polski – spośród zgłoszeń wyłonionych zostanie 15 najlepszych inicjatyw społecznych angażujących lokalnych partnerów, mieszkańców, wolontariuszy;
  • zawiązanie 15 partnerstw organizacji słabszych z silniejszymi, przedsiębiorcami i lokalnymi aktywistami i wolontariuszami;
  • spersonalizowany program wolontariatu dla 10 organizacji;
  • konkurs wiedzy o wolontariacie, adresowany dla młodzieży szkolnej;
  • konferencja „Wolontariat i aktywność społeczna”.

Nasze stowarzyszenie jako lider partnerstwa zgłosiło inicjatywę z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W/w inicjatywa uzyskała rekomendację Komisji Kwalifikacyjnej i została przyjęta do projektu. Wkrótce rozpoczynamy działania!