Stowarzyszenie zostało zawiązane w styczniu 2015 r. i zrzesza ludzi z Dukli i okolicznych wsi. Jesteśmy grupą pozytywnie zakręconych i kreatywnych osób, w naszych szeregach nie ma przypadkowych osób. W Stowarzyszeniu zrzeszamy młode mamy, emerytów, osoby pracujące i takie które maja własny biznes, są też studenci :)

Stowarzyszenie stanowi grupa osób, które chcą czegoś więcej. Głównym czynnikiem sprawczym powołania Stowarzyszenia była chęć wspólnego działania i aktywizacji lokalnego społeczeństwa. Przede wszystkim chcemy pobudzić "do życia" mieszkańców naszej kochanej Dukli.

Dukielskie Stowarzyszenie „Wspólnie ponad podziałami” ma na celu m. in.: wsparcie osób dotkniętych ciężką sytuacją losową, wszechstronny rozwój społeczny oraz kulturalny, chcemy działać na rzecz rozwoju edukacji, oświaty, sportu i turystyki. Chcemy promować i wspierać inicjatyw mieszkańców oraz młodych artystów zamieszkałych na terenach objętych naszymi działaniami. Chcemy zarażać innych swoimi odważnymi pomysłami, a także pokazać, że młodzi ludzie cenią sobie wyższe wartości i potrafią zrobić wiele pozytywnego!! :)

Podejmiemy działania na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i ekologii. Naszym celem jest uwrażliwienie ludzi na potrzeby innych i wspieranie działalności prospołecznej, dlatego stawiamy na wolontariat jako najlepszą formę wychowania i rozwoju młodych ludzi.

STATUT STOWARZYSZENIA