Po raz kolejny w pierwszy weekend czerwca 2017 r. w dniu 3 odbyło się III Galicyjskie Spotkanie Motocyklowe. Po raz trzeci była to impreza charytatywna, tym razem zbieraliśmy na leczenie chorego Szymona, na zakup nowego aparatu słuchowego.

Szanowni Państwo, zachęcamy do oddania swojego 1% dla dzieci i młodzieży skupionej w 6 Drużynie Harcerskiej ISKRA z Dukli, z który nasze stowarzyszenie współpracuje.

Po raz szósty Szlachetna Paczka odbyła się w rejonie Dukla i okolicy. W tym roku w rejonie Dukla i okolice wszystkich rodzin włączonych do akcji było 30, znacznie mniej niż w latach ubiegłych, gdyż było za mało wolontariuszy mogących odwiedzać rodziny.  

Rekrutacja SuperW, czyli wolontariuszy Szlachetnej Paczki jest właśnie w pełni działania. W tym roku projekt potrzebuje aż 13 700 zgłoszeń – jest to rekordowa liczba, największa od początku działania projektu. Dla przypomnienia: Szlachetna Paczka to ogólnopolski program pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc wybranym przez siebie rodzinom. Tylko rok temu, Paczka połączyła ponad 1 milion Polaków.