Nasze stowarzyszenie realizowało inicjatywę oddolną w ramach projektu.

Ostatnim elementem realizowanym w ramach Inicjatywy Oddolnej na Szlaku Kultury Wołoskiej była wycieczka dla dzieci i młodzieży do Muzeum Kultury Łemkowskiej znajdującego się w Zyndranowej.

Kolejna inicjatywa przed nami! 

We wrześniu nasze stowarzyszenie organizowało warsztaty z rękodzieła. Warsztaty były przeznaczone dla dzieci i młodzieży.

We wrześniu br. w Dukli odbyły się warsztaty kulinarne przeznaczone dla mieszkańców gminy.